kurder i Turkiet

Skriftlig fråga 2004/05:1842 av Palm, Veronica (s)

Palm, Veronica (s)

den 10 juni

Fråga 2004/05:1842

av Veronica Palm (s) till utrikesminister Laila Freivalds om kurder i Turkiet

Jag ser fram emot att Turkiet i höst påbörjar förhandlingar om medlemskap i EU. Det är viktigt, dels för utvecklingen i Europa, dels för fördjupad demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Turkiet.

Jag är dock mindre positiv när jag ser att det fortfarande pågår kränkningar av kurders rättigheter i Turkiet. Jag träffar många svenskar med rötter i de kurdiska delarna av Turkiet. Dom vittnar om att situationen förvisso är bättre nu, men långt ifrån bra. Det handlar om att man inte får undervisa på sitt modersmål, att man inte får döpa sina barn till kurdiska namn, tveksamma arresteringar och indragna polistillstånd för att fira kurdiska högtider.

Med anledning av kurdernas situation i Turkiet vill jag fråga utrikesministern hur hon avser att jobba vidare för att Turkiet fullt ut ska respektera de mänskliga rättigheterna och ge det kurdiska folket rätten att utöva sin kultur och tala sitt språk.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-10 Anmäld: 2005-06-10 Besvarad: 2005-06-15 Svar anmält: 2005-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-15)