Kurdernas representation vid förhandlingarna om Turkiets medlemskap i EU

Skriftlig fråga 2005/06:2110 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 7 september

Fråga 2005/06:2110 av Ulla Hoffmann (v) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Kurdernas representation vid förhandlingarna om Turkiets medlemskap i EU

Den senaste tiden har vi fått information om ökad tortyr och misshandel av kurder i Turkiet. Vid demonstrationer i bland annat Diyarbakir, Batman, Mardin i turkiska Kurdistan attackerade turkisk militär civila kurder. Ett begravningståg attackerades och minst åtta kurder, däribland barn, mördades av säkerhetsstyrkorna. Vid demonstrationen i Diyarbakir arresterades 217 barn som var på väg till skolan. Barnen bakbands till händer och fötter. De är nu frisläppta men står fortfarande åtalade och ska ställas inför rätta. Författare arresteras därför att de lyfter den kurdiska frågan och folkmordet på armenier med flera 1915. Barnböcker av Astrid Lindgren som översatts till kurdiska släpps inte in i landet utan anses vara ett hot mot den turkiska staten och förolämpa Kemal Atatürk. Turkiet har visserligen genomfört nya lagar men lagarna måste också följas, de får inte bli en produkt på ett papper. Militärens inflytande i det nationella säkerhetsrådet måste försvinna helt, kvinnors mänskliga rättigheter måste säkerställas, kurdernas rätt till sina mänskliga rättigheter är en självklarhet. De människorättsorganisationer som kämpar för mänskliga rättigheter måste få göra det utan att trakasseras av den turkiska militären. Köpenhamnskriterierna måste uppfyllas. Turkiet ska nu få börja förhandla om medlemskap i EU. Kurderna torde vara de som bäst kan utvärdera och vittna om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs i Turkiet. Det är därför inte mer än rimligt att kurdiska organisationer har möjlighet till inflytande vid förhandlingarna. Min fråga till utrikesminister Jan Eliasson är därför:

Vilka åtgärder har ministern för avsikt att vidta för att kurdernas erfarenheter om hur Turkiet efterlever de mänskliga rättigheterna ska tas till vara i de kommande medlemsförhandlingarna?

Frågan besvaras inte

Händelser

statustext: Frågan besvaras inte Inlämnad: 2006-09-07 Förfallen: 2006-09-21 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.