Kvarkentra?ken

Skriftlig fråga 2016/17:1868 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Kvarkentrafiken mellan Sverige och Finland är inte bara en regional fråga utan i högsta grad en nationell och europeisk fråga. Sverige har tillsammans med Finland pekat ut Botniska korridoren som en viktig länk i syfte att knyta samman norra Skandinavien med övriga Europa.  De öst–västliga förbindelserna är viktiga för näringslivet, kulturen och samhället i stort. Om den nordligaste delen av Östersjöregionen ska kunna utvecklas och växa i fråga om turism, arbetskraftsutbyte och näringsliv måste det finnas kommunikationer som främjar detta. Sjöfarten spelar en viktig roll genom att binda samman E12 men för att detta ska ske krävs samverkan både mellan våra länder och med EU för att utveckla möjligheterna. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Kvarkentrafiken ska kunna utvecklas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-30 Överlämnad: 2017-08-31 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga