Kvinnors trygghet i OSSE:s medlemsländer

Skriftlig fråga 2019/20:29 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har under 2018 genomfört en undersökning i sju av OSSE:s medlemsstater: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Moldavien och Ukraina. Totalt tillfrågades fler än 15 000 kvinnor om och hur de upplevde våld i sitt dagliga liv. Undersökningen inkluderade hur kvinnor upplever våld i såväl konfliktområden som icke konfliktdrabbade områden.

Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för handlingsplaner för att stärka kvinnors position i samhället i syfte att minska våldet som de upplever. Exempelvis visade undersökningsresultatet för Bosnien och Hercegovina att fyra av fem kvinnor över 15 år har erfarenhet av psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld från sin partner eller annan person. Nästan 50 procent av kvinnorna svarade att de anser att våld inom familjen är en privat angelägenhet och över 40 procent av kvinnorna var inte medvetna om att de hade utsatts för våld. Undersökningen visade också att det som kvinna ses som skambelagt att bli offer för våld av närstående och att det föreligger svårigheter att bli trodd av hälso- och sjukvården och andra myndigheter.

Den situation som OSSE:s undersökning beskriver som vanligt förekommande för kvinnor i ett flertal länder är alarmerande och borde föranleda insatser för att bidra till att de enskilda medlemsländerna i OSSE aktivt arbetar för att minska våld mot kvinnor. Sveriges regering säger sig bedriva en feministisk utrikespolitik, och Sverige är ett av 57 medlemsländer i OSSE och har därmed möjlighet att aktivt bidra till att kvinnors trygghet ökar i organisationens medlemsländer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka åtgärder har ministern och regeringen vidtagit, och när har dessa åtgärder skett, för att bidra till att kvinnors trygghet i OSSE:s medlemsländer ska öka?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-09-18 Överlämnad: 2019-09-19 Anmäld: 2019-09-20 Sista svarsdatum: 2019-09-25 Svarsdatum: 2019-09-30
Svar på skriftlig fråga