Lag mot åldersdiskriminering

Skriftlig fråga 2005/06:1939 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 21 juli

Fråga 2005/06:1939 av Maria Larsson (kd) till statsrådet Jens Orback (s)

Lag mot åldersdiskriminering

Många europeiska länder har lagstiftat mot ålderdiskriminering. EU uppmanade år 2000 alla medlemsländer att sådan lagstiftning skulle vara införd senast 2006. Nu är det endast ett halvår kvar till 2007 och ännu har ingen sådan proposition synts till. Kristdemokraterna och flera andra partier har tidigare stött på i frågan utan att något har hänt.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Sverige ska få en lag mot åldersdiskriminering?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-07-21 Besvarad: 2006-08-08 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-08)