Lagen om tillträdesförbud

Skriftlig fråga 2022/23:100 av Pontus Andersson (SD)

Pontus Andersson (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Den 1 mars 2021 trädde lagen om tillträdesförbud i kraft. Redan vid beredningen av lagförslaget var den kritiserad av den dåvarande oppositionen med anledning av att den dels anses vara för tandlös, dels att det tar lång tid från händelse till att en person portas från exempelvis en butik eller ett badhus.

En annan nackdel med den nuvarande lagen är att tillträdesförbudet inte drabbar den som bara ägnar sig åt ordningsstörningar samt att förbudet inte gäller för exempelvis hela gallerior utan bara för den enskilda butiken.

Snart två år efter att lagen tagits i bruk efterfrågar butiksägare och andra berörda att lagen skärps. De menar att det måste gå fortare från att en händelse sker till att personen i fråga kan portas, men också att den ska kunna omfatta fler platser som exempelvis hela gallerior.

Lagen om tillträdesförbud är ingenting som nämns i Tidöavtalet, men min uppfattning är att det brett över åtminstone samarbetspartierna finns ett stöd för en förändring av lagen. 

Med anledning av ovanstående väljer jag att ställa följande fråga till justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Avser ministern att ta initiativ till en förändring av lagen om tillträdesförbud?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-12-01 Överlämnad: 2022-12-02 Anmäld: 2022-12-05 Svarsdatum: 2022-12-14 Sista svarsdatum: 2022-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga