Läget för demokratin i Ungern

Skriftlig fråga 2019/20:1441 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I en dom från EU-domstolen nyligen anser domstolen att Ungerns förfarande med att hålla kvar asylsökande i en zon mot gränsen till Serbien inte är överensstämmande med EU-lagstiftning. De asylsökande hålls kvar som i limbo inom zonen utan tillåtelse att ta sig därifrån. Tyvärr är drakoniska åtgärder som denna från den ungerska regeringen mer regel än undantag.

Sedan 2019 betraktas Ungern inte som fullvärdig demokrati av den ansedda tankesmedjan Freedom House. Fria och oberoende medier är inte längre en självklarhet, och universitet utsätts för kontroller och ifrågasättanden. Civilsamhället inskränks, och utländska organisationer, liksom EU, utmålas som ett hot mot Ungern. Det sker en auktoritär utveckling där den politiska ledningen tar hjälp av statens maktmedel för att måla upp en bild av att Viktor Orbán och hans parti Fidesz behövs för att skydda Ungern mot yttre fiender.

Denna utveckling återspeglas även i hur Orbán agerat under coronapandemin. I likhet med andra EU-länder har man infört en nödlagstiftning, men den ungerska nödlagstiftningen går längre. Regeringens mandat att styra genom dekret gäller utan bortre tidsgräns och ger rätt att avskaffa eller modifiera alla existerande lagar. Den regel som säger att parlamentet måste förlänga ett undantagstillstånd med två veckors mellanrum har tagits bort. Det återstår att se om de senaste dagarnas uttalanden från regeringshåll om att lägga fram lagförslag om en bortre tidsgräns kommer att infrias.

Ny lagstiftning gör det dessutom straffbart med flera års fängelse att fara med ”osanning” eller hindra regeringen i kampen mot corona. Meningsmotståndare till regimen har fängslats och förhörts av polis i timmar efter att ha postat regimkritiska texter på sociala medier. Det här är något som borde vara otänkbart i ett medlemsland i EU och är ännu ett steg i en auktoritär riktning.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Hur avser Sverige att markera mot Ungerns agerande, som tydligt bryter mot rättsstatens principer?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-28 Överlämnad: 2020-05-29 Anmäld: 2020-06-01 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga