Lagförslag i Irak som kan tillåta barnäktenskap

Skriftlig fråga 2017/18:606 av Roza Güclü Hedin (S)

Roza Güclü Hedin (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Religiösa samfund i Irak ska enligt nytt lagförslag själva kunna besluta om vilka som får gifta sig. Detta väcker såväl ilska som oro och förtvivlan i civilsamhället, som tidigare stått emot ett liknande förslag, och hos organisationer som jobbar med barns och kvinnors mänskliga rättigheter. Irak har en relativt progressiv äktenskapslagstiftning från 1959 där bland annat giftasåldern är 18 år. Äktenskap ingångna utanför rättsväsendets kontroll är förbjudna och straffas med fängelse eller böter enligt rådande ordning. Nu vill flera konservativa shiitiska parlamentsledamöter ändra den ordningen genom att stryka delar av lagen och samtidigt göra ett antal tillägg till den. Förslaget skulle ge de religiöst lärda hos muslimska trossamfund, såväl shia- som sunniorienterade, rätten att själva godkänna äktenskap utformade utifrån sina egna rättsläror. Man vill också inrätta en särskild familjerättsdomstol som ska hantera ärendena. Det finns flera oroande följder om förslaget skulle gå igenom. Bland annat skulle det bli tillåtet att gifta sig vid en lägre ålder, ända ned till nio års ålder hos de samfund där det finns jurisprudens som tillåter det. Det skulle också innebära att man lättare kan inskränka den gifta kvinnans rättigheter vid en eventuell skilsmässa. 

Denna utveckling är oroande. Sverige gör både militära insatser och civila biståndsinsatser i Irak. Vi stöttar också genom FN och EU. Vi bör därför ställa krav och uppmana Irak att inte undergräva principen om Irak som en stat med ett system av lagar och rättigheter som gäller alla och inte har sin utgångspunkt i vilken religion du har. 

Med anledning av ovanstående är min fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka initiativ tänker utrikesministern ta för att markera att detta lagförslag inte är förenligt med principerna för grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive barns och kvinnors rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-19 Överlämnad: 2018-01-22 Anmäld: 2018-01-23 Svarsdatum: 2018-01-31 Sista svarsdatum: 2018-01-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga