Lägst arbetslöshet i EU år 2020

Skriftlig fråga 2017/18:1603 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Målet om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 är långt borta

Regeringen – med statsminister Stefan Löfven i spetsen – har sagt att målet är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. Målet är i dagsläget långt borta. Många EU-länder har långt mycket lägre arbetslöshet än vad vi har här i Sverige.

Vi är inne i en högkonjunktur, något som av allt att döma borde generera sänkt arbetslöshet bland befolkningen. Dessvärre har den förda politiken inte bidragit. Istället för att klättra mot toppen har Sverige tappat placeringar, detta framgår tydligt av statistik.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

Kommer regeringen att ompröva sitt arbetslöshetsmål, eller bedömer ministern fortfarande att regeringen kommer att kunna hålla vallöftet om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i hela EU år 2020?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-06 Överlämnad: 2018-08-06 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-20 Sista svarsdatum: 2018-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga