Läkares fortbildning

Skriftlig fråga 2018/19:884 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Svensk hälso- och sjukvård dras med problem i form av bland annat bristande tillgänglighet men över lag är den vård som ges av mycket god kvalitet. En absolut förutsättning för detta är att vårdens medarbetare har god kompetens. Det kräver i sin tur bra vårdutbildningar och det har Sverige. Vad som dock är ett bekymmer i Sverige är personalens fortbildning och inte minst läkarnas. Fortbildning är tyvärr eftersatt och ofta något som utifrån ett kortsiktigt perspektiv prioriteras bort då det ses som en kostnad och inte en investering. Fortbildning är dock just en investering. En investering i morgondagens hälso- och sjukvård av ännu högre kvalitet.

 

Hälso- och sjukvårdens fackliga organisationer lyfter ofta problemet med otillräcklig eller bristfällig fortbildning. Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson skrev i ledare i förbundets tidning (nummer 2, 2019) att Fortbildning är så sorgligt eftersatt att regering och dess myndigheter måste ta ett nationellt ansvar. Sjukhusläkarna vill bland annat att Socialstyrelsen ska utfärda en nationell föreskrift om att alla läkare ska en individuell fortbildningsplan. Till denna plan vill förbundet att det också kopplas en öronmärkt budget. Jag delar Båtelsons uppfattning att regeringen behöver ta ett större nationellt ansvar. Regeringen behöver säkerställa att läkare, liksom vårdens alla personalkategorier, ges kontinuerlig fortbildning. Det krävs för att svensk hälso- och sjukvården ska fortsätta att utvecklas och hålla en mycket god kvalitet.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren följande.

 

Avser socialministern att vidta några åtgärder, i form av ökad nationell styrning, i syfte att säkerställa att läkarna ges den fortbildning som krävs för att hälso- och sjukvården ska hållas modern och säker?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-08-12 Överlämnad: 2019-08-13 Besvarad: 2019-08-27 Sista svarsdatum: 2019-08-27 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga