Läkemedel mot covid-19

Skriftlig fråga 2021/22:534 av Acko Ankarberg Johansson (KD)

Acko Ankarberg Johansson (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Vaccinen mot covid-19 gör att vi kanske närmar oss en situation där coronavirus åstadkommer epidemier men inte pandemier. Utvecklingen av vacciner mot det aktuella coronaviruset och den pågående vaccineringen i befolkningen är viktig och medför att vi slipper leva med omfattande begränsningar.

Nu kommer också allt fler läkemedel mot covid-19 som godkänns av regulatoriska myndigheter runt om i världen. Vilka vacciner och läkemedel som ska användas inom hälso- och sjukvården är en fråga för ansvariga myndigheter att besluta om. Men det vilar ett ansvar på regeringen att säkerställa att Sverige har tillgång till de läkemedel som behövs för behandling av covid-19.

Under framtagandet av vacciner mot covid-19 har regeringen agerat på olika sätt för att Sverige ska få tillgång till säkra vacciner till hela befolkningen. Frågan uppkommer nu vilka mått och steg regeringen vidtar avseende läkemedel mot covid-19.

Det är angeläget att hälso- och sjukvården får del av effektiva behandlingar mot covid-19. Antivirala läkemedel som kan tas tidigt i sjukdomsfasen skulle exempelvis minska risken för svår sjukdom hos personer med underliggande sjukdomar.

Mot bakgrund av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

Vilka åtgärder har ministern och regeringen vidtagit eller avser att vidta för att godkända läkemedel mot covid-19 ska vara tillgängliga i den svenska hälso- och sjukvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-12-09 Överlämnad: 2021-12-09 Anmäld: 2021-12-10 Sista svarsdatum: 2021-12-15 Svarsdatum: 2021-12-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga