Långa väntetider för vapenlicenser

Skriftlig fråga 2015/16:1571 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Polisens handläggningstider för vapenlicenser har på många håll i landet ökat till oacceptabla nivåer. Trots upprepad kritik från bland annat JO har problemen inte åtgärdats. Tidigare i år var enligt Jakt & Jägare den förväntade väntetiden för handläggning av en vapenlicensansökan i Polisregion Syd (Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne) 19 veckor. Den förväntade väntetiden i Stockholm var vid samma tidpunkt två till tre veckor.

Enligt uppgift skickas SMS till personer i Skåne som ansöker om vapenlicens där de ombes att inte ringa till handläggningsavdelningen eftersom det tar arbetstid i anspråk och därmed förlänger handläggningstiden. Det är ett märkligt förfarande. Medborgare ska alltid kunna ta kontakt med våra myndigheter. Om det är så att kontakter med allmänheten gör att myndigheten inte kan hålla sina tidsramar för att utföra sitt arbete bör myndigheten se över sina rutiner och förändra sitt arbetssätt snarare än att uppmana allmänheten att inte ta kontakt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tillse att väntetiderna för handläggning av vapenlicenser kortas ned från dagens nivåer?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-08 Överlämnad: 2016-09-08 Anmäld: 2016-09-13 Svarsdatum: 2016-09-14 Sista svarsdatum: 2016-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga