Längre lördagsöppet på Systembolaget

Skriftlig fråga 2022/23:66 av Pontus Andersson (SD)

Pontus Andersson (SD)

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

I september 2021 väckte bolagsledningen för Systembolaget frågan om förlängda öppettider på lördagar eftersom det ”utifrån omvärldsförändringar i termer av exempelvis öppettider generellt och bolagets legitimitet finns behov av att i vissa butiker utöka öppettiderna på lördagar till senare än klockan 15”.

En sådan förändring kräver ett riksdagsbeslut, och Systembolaget ville därför att frågan skulle lyftas i riksdagen. Förslaget om att lyfta frågan i riksdagen fick dessvärre nobben från den dåvarande socialdemokratiska regeringen.

Sverige har en historia av en alkoholpolitik som sett ur ett omvärldsperspektiv är och har varit extremt begränsad. Trots detta finns det inte mycket som talar för att svenskar därför skulle ha en bättre relation till alkohol än folk i andra länder, vilka ofta har en betydligt mer liberal alkoholpolitik än vad vi har.

Många bedömare menar att svenskarnas restriktiva möjligheter till inköp av alkohol leder till såväl bunkring av alkohol som smuggling eller legal gränshandel och därav uteblivna skatteintäkter. En förändring i linje med Systembolagets önskan hade förenklat för svenskarna att genomföra sina alkoholinköp på ett sätt som ligger mer i tiden.

Med anledning av ovanstående väljer jag att ställa följande fråga till socialminister Jakob Forssmed:

 

Kommer ministern och regeringen att låta riksdagen pröva frågan om längre öppettider på Systembolaget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Överlämnad: 2022-11-17 Anmäld: 2022-11-18 Svarsdatum: 2022-11-30 Sista svarsdatum: 2022-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga