Länsmuseerna under coronakrisen

Skriftlig fråga 2019/20:1457 av Aron Emilsson (SD)

Aron Emilsson (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Många länsmuseer larmade redan före coronakrisen om en besvärlig ekonomisk situation. Länsmuseernas samarbetsråd uttalade i januari i år att den ekonomiska situationen var orimlig och att länsmuseernas budgetar är urholkade.

Länsmuseerna ansvarar för att bevara och förmedla en betydande del av det svenska kulturarvet. Har inte länsmuseerna tillräckliga medel att klara sina uppdrag riskerar det förmedlingen och i viss mån även vittnesmålen om vår historia.

Coronapandemin är en svår prövning för hela samhället, och coronakrisen har drabbat kulturinstitutioner hårt. Regeringen har därför presenterat olika stödpaket till olika delar av kulturområdet. Trots larm om en mycket besvärlig situation för de statliga museerna dröjde regeringen länge med att annonsera stöd. För någon vecka sedan utannonserade regeringen äntligen stöd till de statliga museerna.

Samtidigt blir länsmuseernas ekonomiska situation alltmer besvärlig, och behoven är stora. Regeringen tycks inte ha några intentioner om att avhjälpa denna situation, och regeringen behandlar kulturarvet vid länsmuseerna som ett särintresse.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Anser ministern och regeringen att kulturarvet är en prioritet, och är man i så fall beredd att avsätta resurser för länsmuseer och museer med andra huvudmän, utöver de medel som fördelats till statliga aktörer?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-29 Överlämnad: 2020-06-01 Anmäld: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga