Länsmuseernas ekonomiska situation

Skriftlig fråga 2018/19:764 av Laila Naraghi (S)

Laila Naraghi (S)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Länsmuseerna är sammantaget Sveriges största museum. De finns i alla län och på orter som Kalmar, Uddevalla, Lund och Luleå. Varje år besöker över 4 miljoner människor landets länsmuseer. Deras verksamhetsområde är 1 572 kilometer långt och har 450 295 kvadratkilometer uteplats. Länsmuseerna är en aktiv del av hela landets kulturmiljö, och de kan den lokala och regionala kulturhistorien. Inga andra museer finns närmare sina besökare.

Företrädare för landets länsmuseer har i ett gemensamt upprop uppmärksammat de regionala museernas besvärliga ekonomiska situation. Enligt uppropet tvingades länsmuseerna säga upp nästan var tionde anställd under perioden 2003 till 2017. Flera museer har nära nog halverat sin personalstyrka. Den bakomliggande orsaken anges vara att finansiärerna (regioner, kommuner och stat) inte har kompenserat tillräckligt för inflation och löneutveckling. Enligt uppropet är det staten som har varit sämst på att kompensera för detta.

Företrädarna för länsmuseerna varnar i sitt upprop för att ytterligare uppsägningar kan komma att bli aktuella om inget sker. De skriver vidare följande i sitt upprop om kommande konsekvenser: "Får länsmuseerna inte bättre ekonomiska villkor blir konsekvenserna snart kännbara för landets barn och unga, som enligt de kulturpolitiska målen ska prioriteras. Framför oss ligger beslut om att skära ned på antalet utställningar och på de pedagogiska verksamheterna som riktas till skolorna. Sådana nedskärningar måste undvikas, särskilt i en tid som präglas av ökad intolerans, fake news och rotlöshet. Nu om någonsin behövs det starka och självständiga kultur- och historieaktörer som med gedigna kunskaper kan hjälpa barn och unga att förstå sin samtid och skapa dialog om de utmaningar som samhället står inför."

Länsmuseerna föreslår att regeringen tar fram en strategi från statens sida för de regionala museerna och att Myndigheten för kulturanalys ska få i uppdrag att analysera länsmuseernas situation och framtidsutsikter.

Vidare aktualiserar företrädarna att staten även borde ge alla landets länsmuseer ett ekonomiskt stöd för att på samma sätt som de statliga museerna införa fri entré eller på annat sätt arbeta för att nå grupper som sällan eller aldrig går på museer. 

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Hur ser ministern på länsmuseernas förslag, och vad avser ministern och regeringen att göra för att uppmärksamma länsmuseernas situation?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-13 Överlämnad: 2019-06-13 Anmäld: 2019-06-14 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga