Länsstyrelsernas regler gällande fäbodar

Skriftlig fråga 2016/17:1789 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

En fäbod är en primitiv utgård där man vistas för att kunna hålla boskapsdjur på betesmark som ligger mer eller mindre avlägset från den gård som äger boskapen.

I tidningen Land Lantbruk (2017-08-07) går det att läsa om en fäbodbrukare i Kilbäcksliden som nekats ersättning från länsstyrelsen i Västerbotten då de anser att dennes fäbod inte ska klassas som en fäbod längre. Anledningen är att det är för kort avstånd mellan hemgården och fäboden. Västerbotten är det enda län i landet där länsstyrelsen kräver att det ska vara minst en kilometer mellan fäboden och hemgården.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

Tänker statsrådet ta något initiativ på sitt ansvarsområde för att undvika att olika länsstyrelser gör olika tolkningar om vad som ska klassas som fäbodar runt om i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-08 Överlämnad: 2017-08-09 Svarsdatum: 2017-08-23 Sista svarsdatum: 2017-08-23 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga