Länsstyrelsernas roll för turistnäringen

Skriftlig fråga 2019/20:1468 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Den 15 april hade Svenska Dagbladet en artikel med rubriken Företag: Offentliga värdar sämre på hyresrabatter. Den tar upp att flera privata fastighetsägare har agerat snabbt med att sänka hyror. Det statliga bolaget Jernhuset stod i fokus då det statliga bolaget inte agerade på samma sätt.

I en fråga till bostadsministern påtalas vikten av att vara en föregångare från statens sida med att hjälpa och inte stjälpa livskraftiga företag. I frågan uttrycks att såväl näringsministern som bostadsministern har stått på pressträff och talat uppfordrande om hur privata fastighetsägare bör agera.

Bostadsministern skriver i sitt svar den 23 april att han har förtroende för att styrelserna och ledningarna i de statligt ägda bolagen hanterar frågan på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.

Länsstyrelserna är, på samma sätt som de statliga bolagen, en annan del av det statliga uppdraget och har också en roll att fylla såväl nu i krisen som efter krisen. Länsstyrelserna i landet med sina statliga uppdrag och regionala roller har ett ansvar för att landet ska fungera, från norr till söder. Det kan handla om att servicepunkter kan få del av statliga medel för att arbeta med turism i form av att ge guideinformation och att sälja fiskekort. Det kan också handla om att vara hyresvärd eller på annat sätt utgöra kuggen i ett maskineri för att hålla igång hjulen för den svenska besöksnäringen för jobb och tillväxt.

Därför spelar länsstyrelserna en viktig roll för den svenska besöksnäringen, som inte på något sätt är undantagen krisen. Skåne utgör heller inget undantag, tvärtom. Det finns många företag med anställda och verksamhet i Skåne. 

Sommaren är nu här och många människor tar sig ut i naturen. Samhällen och det lokala näringslivet krokar i varandra för att tillsammans skapa värdekedjor. Den naturnära besöksnäringen har fått ett uppsving och kommer att utgöra en oas för människor nu och framåt.

I detta krisläge väljer Länsstyrelsen i Skåne att inte ge en privat näringsidkare fortsatt kontrakt på en hyresfastighet inom besöksnäringen när hyresavtal ska förhandlas om. Med anledning av att det blivit tydligt att de statliga bolagen ska vara en del av lösningen under krisen och inte lägga än mer sten på börda för näringsliv, jobb och tillväxt så framstår det som nu sker i Skåne som ytterst märkligt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Har länsstyrelserna fått i uppdrag att underlätta för hyreskostnader samt i övrigt stötta näringslivet i landet för att inte ytterligare bidra till negativa effekter av krisen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-01 Överlämnad: 2020-06-02 Anmäld: 2020-06-03 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga