Länsstyrelsernas servicenivå

Skriftlig fråga 2016/17:323 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Länsstyrelsen, statens förlängda arm i Jämtland, fungerar inte på ett önskvärt sätt. Oavsett om det är miljöprövningsdelegationen, ett överklagat kommunalt beslut eller en överprövning av ett LIS-beslut eller annan myndighetsutövning, så är handläggningstiderna för långa.

Alldeles oavsett om ärendet gäller en sportstuga vid vatten, ett täkttillstånd, fiskodling eller annan privat eller näringsverksamhet är det av största betydelse att ärendet hanteras i rimlig tid. Länsstyrelsen i Jämtland har ofta orimliga hanteringstider av nämnda ärenden med några ärenden inne på tredje året.

Utifrån förvaltningslagen ska en myndighet agera på ett snabbt och effektivt sätt gentemot medborgaren. Naturligtvis finns det enklare och svårare ärenden, men länsstyrelsen bör ändå kunna redovisa för medborgaren var ärendet ligger i hanteringen samt när den kan komma fram till ett beslut.

”Kvalitet” är ett ord som beskriver att jobbet görs på ett visst sätt inom en viss tid. Kvalitet kan också betyda en garanti för en tjänst eller varas egenskaper och innehåll. Det saknas i länsstyrelsearbetet. Likvärdiga och snabba handläggningstider i myndighetsutövning är en av de förtroendeskapande företeelser som samhället i stort skulle må mycket bra av.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi?

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet att vidta för att komma till rätta med länsstyrelsernas låga servicenivå? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-11-14 Överlämnad: 2016-11-15 Anmäld: 2016-11-16 Sista svarsdatum: 2016-11-23 Svarsdatum: 2016-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga