länsväg 604 mellan Gnosjö och Anderstorp

Skriftlig fråga 1999/2000:1244 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 24 juli

Fråga 1999/2000:1244

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om länsväg 604 mellan Gnosjö och Anderstorp

Länsväg 604 mellan Gnosjö och Anderstorp är delvis om- och nybyggd, men en del av sträckan, ca 3,7 kilometer, är ännu oreparerad och håller en miserabelt dålig standard. Den är lappad och lagad, smal och spårig och håller en undermålig standard med tanke på alla de många och tunga varutransporter som dagligen trafikerar vägen.

Länsväg 604 är belägen i en bygd som sjuder av småföretagande som i sina täta företagsnätverk är beroende av tillgång till goda kommunikationsleder. Gnosjö industriförenings månatliga konjunkturbarometer visar tydligt på att transportvolymen ökat enormt de senaste åren. Detta är självfallet mycket glädjande, men orosmolnet som i dag får betecknas som tillväxthämmande är den dåliga vägförbindelsen på länsväg 604.

Kostnaderna för att rusta upp länsväg 604 och bygga nytt är beräknade till 53 miljoner kronor. Vid ett flertal tillfällen har denna upprustning skjutits framåt i tiden i Vägverkets planering och i dagsläget ligger planen på åtgärd 2003@2004. Nu aviseras dock risk för ytterligare framflyttning.

En ytterligare försening av om- och nybyggnation av länsväg 604 skulle allvarligt påverka företagarnas möjligheter till snabba och effektiva transporter och därmed också på sikt tillväxten i Sverige.

Vilka åtgärder avser näringsministern vidta för att länsväg 604 förbättras enligt nu liggande planering och inte skjuts ytterligare framåt i tiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarad: 2000-08-25 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-25)