Lantmäteriets fastighetsbildningsverksamhet

Skriftlig fråga 2021/22:1472 av Viktor Wärnick (M)

Viktor Wärnick (M)

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

I början av mars i år kom Riksrevisionen med en rapport som skarpt kritiserar Lantmäteriets fastighetsbildningsverksamhet; den konstateras vara ineffektiv, ha långa handläggningstider samt höga och oförutsägbara avgifter.

Med anledning av rapporten vill jag ställa följande fråga till statsrådet Johan Danielsson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att åtgärda bristerna som Riksrevisionens belyser, och hur ser tidsplanen ut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-20 Överlämnad: 2022-04-20 Anmäld: 2022-04-21 Svarsdatum: 2022-04-27 Sista svarsdatum: 2022-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga