Lantmäteriets handläggningstider

Skriftlig fråga 2017/18:535 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Under de senaste fem åren har Lantmäteriets handläggningstider i genomsnitt varit elva månader. Handläggningstiderna försvårar både för enskilda och för företagare, då ansökningar om fastighetsbildningar tar orimligt lång tid.

Lantbrukare är särskilt drabbade av Lantmäteriets långa handläggningstider, och det har förekommit ärenden där fastighetsbildningar tagit upp till 18 månader. När det tar 1,5 år att göra en avstyckning av en fastighet läggs en död hand över lantbrukarnas verksamhet.

Trots att Lantmäteriet upprepade gånger har fått kritik från JO för att det inte lever upp till skyndsamhetskravet i 7 § förvaltningslagen kvarstår problemet.

Jag vill därför fråga statsrådet Peter Eriksson: 

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att korta handläggningstiderna hos Lantmäteriet så att myndigheten uppfyller förvaltningslagens skyndsamhetskrav?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-12-21 Överlämnad: 2017-12-22 Sista svarsdatum: 2018-01-05 Anmäld: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga