Lärarlönelyftet

Skriftlig fråga 2021/22:1575 av Fredrik Christensson (C)

Fredrik Christensson (C)

till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

 

Minskningen av Lärarlönelyftet från år 2023 med 1 miljard har skapat stor oro, med rätta, bland huvudmännen. Skolverket presenterade information om förändringen den 29 april, men denna gav fler frågor än svar. Medlen flyttas från Lärarlönelyftet till likvärdighetsbidraget med regeringens hänvisning till att öka likvärdigheten och minska de riktade statsbidragen. Den senare delen av ambitionen genomförs dock inte. I budgetpropositionen aviserades att anslaget ska uppgå till 1 miljard kronor från och med 2024, och samtidigt gavs inte några signaler om att Lärarlönelyftet helt ska försvinna. Det innebär att statsbidraget kommer att finnas kvar och inte leda till färre statsbidrag.

Samtidigt meddelar Skolverket i sin information att likvärdighetsbidraget inte kan användas för lärarlönerna. När den socialdemokratiska regeringen införde statsbidraget för Lärarlönelyftet år 2016 kommunicerades det som en permanent satsning utan slutdatum. Denna osäkerhet kommer dessutom i ett läge när kommuner arbetar med budget inför kommande år. Lärarbristen är dessutom fortsatt stor. Regeringens omkastade politik skapar stora utmaningar och osäkerheter för huvudmännen, som riskerar att drabba lärarna.

Med anledning av ovanstående är min fråga till statsrådet Lina Axelsson Kihlblom:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att huvudmän och lärare inte ska drabbas av denna förändring?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-12 Överlämnad: 2022-05-13 Anmäld: 2022-05-16 Svarsdatum: 2022-05-25 Sista svarsdatum: 2022-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.