Lättillgängligt stöd

Skriftlig fråga 2016/17:577 av Eva Lindh (S)

Eva Lindh (S)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

När människor behöver samhällets insatser bör insatserna finnas lättillgängliga. Att kunna ge stöd i ett tidigt skede handlar i grunden om att människor ges verklig makt och inflytande över sina egna liv.

Som Linköpingsbo och socialdemokrat är jag stolt över den modell som utvecklades i Linköping under 90-talet. Den så kallade Linköpingsmodellen ger på ett lättillgängligt sätt stöd till människor som behöver, med förenklad eller flexibel biståndsbedömning. Det kan handla om familjestöd, hjälp med att hantera sitt riskbruk eller några timmars hemtjänst när åldern har tagit ut sin rätt.

Detta sätt att arbeta med lättillgängligt stöd finns nu enligt en kartläggning i ett stort antal kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har på flera sätt uttalat ett stöd för Linköpingsmodellen och framfört att lagstiftningen behöver möjliggöra för de kommuner som vill fortsätta att arbeta med öppna insatser.

Nu är modellen med lättillgängligt stöd hotad. 

Min fråga till statsrådet Åsa Regnér är:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att möjliggöra för de kommuner som vill att fortsatt kunna ge stöd och service lättillgängligt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-12-20 Överlämnad: 2016-12-21 Sista svarsdatum: 2017-01-05 Anmäld: 2017-01-10 Svarsdatum: 2017-01-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga