Lättnader för prospekteringsbolagen

Skriftlig fråga 2019/20:1155 av Eric Palmqvist (SD)

Eric Palmqvist (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Den pågående coronakrisen har en negativ inverkan på de flesta delar av vårt näringsliv, och konsekvenserna ser olika ut för olika branscher. Detta innebär också att de åtgärder och regelförändringar som efterfrågas varierar kraftigt. En del är kostnadsdrivande medan andra inte är det.

En bransch som nu drabbas hårt av coronakrisen och den ekonomiska panik som följer i dess kölvatten är prospekteringsbolagen. Detta eftersom de utgör det första ledet i att finna nya metall- och mineralfyndigheter som ännu inte genererar vinst. Dessa bolag är helt beroende av att få in nytt kapital från investerare för att kunna fortsätta sin verksamhet.

Coronakrisen har emellertid medfört att investerare nu har dragit i nödbromsen för i princip alla investeringar, så även för de som hänför sig till prospektering. För flera av prospekteringsbolagen är hotet om konkurs överhängande.

För att ett prospekteringsföretag ska få behålla sitt undersökningstillstånd behöver det bevisa för myndigheten Bergsstaten att det har bedrivit undersökningsarbete i sitt område. Om bolaget däremot inte borrar, tar prover, analyserar och så vidare riskerar det att förlora tillståndet i fråga. Prospekteringsföretag saknar således under gällande regelverk möjlighet att pausa sin verksamhet.

Ett tillfälligt undantag från denna del av regelverket skulle därför vara till stort gagn för prospekteringsföretagen. Det skulle utgöra en konkret åtgärd i syfte att rädda annars ekonomiskt välfungerande prospekteringsföretag undan en oundviklig konkurs utan att vara kostnadsdrivande för staten.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Avser ministern och regeringen att verka för lättnader i regelverket som rör prospekteringsföretag i syfte att tillfälligt förlänga alla gällande undersökningstillstånd och göra detta utan krav på att bolagen bedriver aktivt undersökningsarbete under pågående coronakris?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-04-06 Överlämnad: 2020-04-07 Anmäld: 2020-04-08 Svarsdatum: 2020-04-15 Sista svarsdatum: 2020-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga