Läxhjälp under coronapandemin

Skriftlig fråga 2019/20:1294 av Kristina Axén Olin (M)

Kristina Axén Olin (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I praktiskt taget hela skolväsendet görs nu stora insatser för att mildra effekterna av den pågående coronapandemin. På kort tid har hela gymnasieskolan övergått till fjärr- och distansundervisning och i många grundskolor har frånvaron ökat stort bland elever och lärare till följd av Folkhälsomyndighetens råd att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom. Detta påverkar elevernas kunskapsutveckling på kort sikt. Men också på lång sikt om undervisningstappen, och därmed också kunskapstappen, blir alltför stora.

I denna situation behöver alla skolans aktörer hjälpas åt för att mildra effekterna så att så många elever som möjligt kan fortsätta i sin kunskapsresa. Redan innan pandemin bröt ut fanns ett stort antal välfungerande läxhjälpsorganisationer som i olika former stöttar elever som är i behov av hjälp med sina läxor. En del organisationer är helt finansierade av Skolverkets statsbidrag i kombination med frivillighet, och andra är finansierade av sponsorskap och statsbidrag.

Utöver att många sponsorer drar tillbaka sin finansiering har Skolverket dragit ut på tiden för beslut om statsbidrag vilket bidrar till osäkerheter för dessa värdefulla läxhjälpsorganisationer. Detta i en tid då deras kompetens, resurser och vilja att hjälpa till i en svår tid behövs som allra mest för att mildra effekterna på elevernas kunskapsutveckling.

Med anledning av ovan vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström följande:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att – i denna kris – mildra effekterna för elevernas kunskapsutveckling och säkerställa att alla skolans aktörer kan vara med och bidra till detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-05 Överlämnad: 2020-05-06 Anmäld: 2020-05-07 Svarsdatum: 2020-05-13 Sista svarsdatum: 2020-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga