LCA-analyser som styrmedel

Skriftlig fråga 2018/19:788 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Förra året presenterade Boverket rapporten Klimatdeklaration av byggnader (2018:23). Rapporten handlar om klimatpåverkan från byggnader som uppförs, och utarbetades på uppdrag av regeringen. Det är positivt att regeringen i direktiven anger att så kallade livscykelanalyser (LCA-analyser) ska vara utgångspunkt för utredningen, men samtidigt haltar tankegången då det bara var under själva byggskedet som den premissen skulle gälla. Detta medför att man i exemplet byggnation bortser från koldioxidutsläpp som uppstår vid råvaruframställningen men även efter själva byggfasen, bland annat vad gäller energianvändning, underhåll och livslängd för konstruktionen. Det är inte rimligt. I synnerhet inte om dylika resonemang sedan ligger till grund för lagstiftning. LCA-analyser kan vara ett effektivt styrmedel för att minska växthusgasutsläpp men bör då omfatta en fullständig livscykel.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att LCA-analyser som ska ligga till grund för lagstiftning, där så är lämpligt, faktiskt kommer att spegla en fullständig livscykel och inte bara delar av densamma?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-17 Överlämnad: 2019-06-17 Anmäld: 2019-06-18 Sista svarsdatum: 2019-06-26 Svarsdatum: 2019-07-18
Svar på skriftlig fråga