Ledamot i Arlandarådet

Skriftlig fråga 2018/19:674 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Arlandarådets uppdrag löpte ut i slutet av mars, men någon rapport från rådet har ännu inte presenterats. Regeringen har inte heller kunnat svara på när en färdplan ska läggas fram.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin har hävdat att hon inte sitter med i Arlandarådet, men enligt uppgifter från Altinget, som varit i kontakt med Arlandarådets kansli, är det kansliets uppfattning att hon tog över uppdraget efter Karolina Skog vid årsskiftet. 

Med anledning av de motstridiga besked som getts vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Är det korrekt att ministern har suttit i Arlandarådet under de första tre månaderna av 2019?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-20 Överlämnad: 2019-05-21 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga