Levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2015/16:1438 av Margareta B Kjellin (M)

Margareta B Kjellin (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

En utvärdering från Myndigheten för delaktighet visar att personer med funktionsnedsättning fortfarande har betydligt sämre levnadsvillkor jämfört med den övriga befolkningen. Myndigheten menar att utvecklingen av exempelvis tillgänglighet och delaktighet inom de flesta politikområden har gått alltför långsamt. Särskilda områden som lyfts fram är utbildning och arbetsmarknad, där myndigheten menar att det krävs mycket effektivare insatser.

Delaktighet i samhället via arbete eller studier är en av nyckelfaktorerna till god livskvalitet och någonting man från politiken behöver uppmuntra och stötta i samtliga samhällsgrupper.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-07-05 Överlämnad: 2016-07-06 Sista svarsdatum: 2016-07-20 Svarsdatum: 2016-07-28 Anmäld: 2016-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga