Licensjakt på varg

Skriftlig fråga 2020/21:285 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Detta är en nödvändighet ur flera aspekter, inte minst för att få någon sorts acceptans för den i övrigt totalt fallerade rovdjursförvaltningen som Sverige har i dag.

Att länsstyrelserna själva kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning. Dock är länsstyrelserna styrda i sina kommande beslut.

I Naturvårdsverkets beslut kan man läsa följande:

”Vid en beräkning av jaktuttag för eventuell licensjakt bör den illegala jakten tas med som en mortalitetsparameter, så som övrig dödlighet. Naturvårdsverkets bedömning är att den illegala jakten är en så pass omfattande faktor till vargars dödlighet att möjligt uttag vid skydds- och licensjakt påverkas.”

Här ber alltså Naturvårdsverket att länsstyrelserna ska ta hänsyn till en illegal jakt de inte har dokumenterat utan som bygger på helt på lösa antaganden utan evidens.

Om våra myndigheter ska utgå från den här formen av underlag förtjänar det att förtydligas av miljö- och klimatministern. Annars kan det vara på sin plats med ett klargörande.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Har statsrådet gjort ställningstagandet att illegal jakt ska inkluderas som en mortalitetsparameter vid beräkning av jaktuttag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-22 Överlämnad: 2020-10-23 Anmäld: 2020-11-03 Svarsdatum: 2020-11-04 Sista svarsdatum: 2020-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga