Licensjakt vikaresäl

Skriftlig fråga 2018/19:880 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

I april i år riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att införa licensjakt på säl. Regeringen har varit relativt lyhörd och har snabbt gett Naturvårdsverket mandat att besluta om att införa licensjakt på gråsäl. Dessvärre finns det regionalt också stora problem med andra sälarter såsom i Norrbotten där vikaresälen är det stora hotet mot kustfisket. I årets betänkande MJU 9 under rubriken utskottets ställningstagande, skriver utskottet: Enligt utskottets bedömning kan en licensjakt på säl under nuvarande förutsättningar införas utan att sälarternas bevarandestatus hotas. Tillkännagivandet är således vidare i sin utformning än vad regeringen hittills valt att tolka det som.

Med hänvisning till ovan vill jag därför fråga statsrådet Jennie Nilsson följande. 

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet vidta för att få bukt med det uppenbara hot mot kustfisket som andra sälarter kan utgöra och är statsrådet beredd att införa licensjakt på vikaresäl?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-08-12 Överlämnad: 2019-08-13 Besvarad: 2019-08-28 Sista svarsdatum: 2019-08-28 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga