Licenskrav för mynningsladdare

Skriftlig fråga 2016/17:1781 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Vapen tillverkade före 1890 som inte har enhetspatron, i huvudsak mynningsladdare och kammarladdare, är idag licensbefriade. Men intresset för att skjuta med mynningsladdare är stort och vissa vill kunna köpa nya mynningsladdare för att använda vid sportskytte.

Idag krävs det licens på ett sådant vapen som är mynningsladdat och tillverkat efter 1890. Det innebär att det är ytterligare ett ärende för polisen att hantera, vilket innebär såväl personaltid som kostnader för myndigheten. För att underlätta licenshanteringen borde man därför ta bort licensplikten även för mynningsladdare som är tillverkade efter 1890, då de nya versionerna inte skiljer sig markant från sin historiska upplaga.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Avser ministern och regeringen att slopa licenskravet för mynningsladdade vapen som tillverkats efter 1890?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-08 Överlämnad: 2017-08-09 Besvarad: 2017-08-23 Sista svarsdatum: 2017-08-23 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga