Likhet inför lagen för juridiska personer

Skriftlig fråga 2009/10:1024 av Pålsson, Anne-Marie (m)

Pålsson, Anne-Marie (m)

den 10 september

Fråga

2009/10:1024 Likhet inför lagen för juridiska personer

av Anne-Marie Pålsson (m)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Sverige är en rättsstat. I den termen inryms en rad olika rättigheter som tillsammans formar begreppet rättsstaten. Likhet inför lagen: rätten att få försvara sig, rätten att få överklaga sitt domstolsbeslut och rätten att få sitt domstolsbeslut prövat av högre instans, är tre viktiga komponenter.

Därtill kan också fogas principerna om proportionalitet – valet av påföljd ska stå i rimlig proportion till det begångna brottet eller till den kritiserade handlingen och det ska finnas en känd förutsägbarhet av vad straffet kan ge för konsekvenser.

Få torde bestrida att dessa principer tillämpas fullt ut för fysiska personer, men hur är det med juridiska personer? Med anledning av det har jag en fråga till ministern.

Avser justitieministern att verka för att de principer som beskrivits ovan också ska gälla för juridiska personer?

 

Frågan är återtagen

Händelser

statustext: Frågan är återtagen Inlämnad: 2010-09-10 Återtagen: 2010-09-21 Anmäld: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.