Livscykelanalys och koldioxidutsläpp

Skriftlig fråga 2020/21:3225 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

En livscykelanalys som Vattenfall precis har gjort visar att kärnkraften i Sverige under hela sin livstid har lägst koldioxidutsläpp jämfört med andra energislag. Analysen är gjord för de tre huvudsakliga kraftslagen i Sverige, som är kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Kärnkraften landar där som klar vinnare i parametern klimatutsläpp. Det analysen visar är att kärnkraften producerar omkring 2,5 gram koldioxid per producerad kilowattimme. Det jämförs med drygt 12 gram för vindkraft och drygt 4 gram för vattenkraft. Kärnkraften ger alltså hälften så låga koldioxidutsläpp som det näst bästa alternativet.

Det man tar hänsyn till i analysen är allt från byggnationen av kraftverket, alla effekter av bränsleframställning samt rivning och omhändertagande av avfall. Med andra ord den totala livscykeln. Ett vindkraftverk beräknas hålla i 20 år medan ett kärnkraftverk ska ha en livstid på 60 år – även om Ringhals 1 och 2 stängdes efter 45 år, vilket analysen tar hänsyn till. För vattenkraft sätts livslängden till 100 år på dammar och 60 år på kraftverk – även om de äldsta kraftverken redan är långt äldre än så.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilken analys gör ministern av de koldioxidutsläpp som respektive energislag har i ett livscykelperspektiv i förhållande till de klimatmål som Sverige har förbundit sig till enligt Parisavtalet, och avser ministern vidta några åtgärder utifrån sin analys?​

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-15 Överlämnad: 2021-06-15 Anmäld: 2021-06-16 Svarsdatum: 2021-06-23 Sista svarsdatum: 2021-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga