Livskraftiga småföretag som hamnar på obestånd

Skriftlig fråga 2021/22:405 av Alexander Christiansson (SD)

Alexander Christiansson (SD)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Pandemins effekter har varit tuffa för många småföretag. De stöd till företag som riksdagen har drivit igenom har till den största delen varit bra, samtidigt som det finns många exempel där regelverken varit alltför fyrkantiga för att träffa i grunden livskraftiga företag.

Detta gäller exempelvis de företag som haft anställda med oregelbundna arbetstider, vilket föranlett att stödens regelverk inte har kunnat tillämpas. Långa handläggningstider och långa processer i förvaltningsrätten har kastat ut dessa företag i en ovisshet, vilket är oacceptabelt.

Konsekvensen har blivit att de blir återbetalningsskyldiga för ett stöd som använts till att betala de anställdas löner eftersom de uppenbart drabbats av pandemin.

Företag i en redan hårt drabbad bransch riskerar nu att hamna på obestånd då de valt att prioritera akuta driftskostnader och inte haft täckning på skattekontot.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

 

Vad ämnar ministern göra för att hjälpa dessa företag som drabbats av byråkratiska hinder efter pandemin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-01 Överlämnad: 2021-12-01 Anmäld: 2021-12-02 Svarsdatum: 2021-12-08 Sista svarsdatum: 2021-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga