Livsmedelsstrategins genomslag hos myndigheterna

Skriftlig fråga 2020/21:2610 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Sverige har antagit en livsmedelsstrategi som beskriver att Sverige ska öka livsmedelsproduktionen och att lönsamheten för Sveriges lantbrukare ska bli bättre. Årligen bidrar lantbruket till öppna landskap, till att jobb skapas och till att miljön är i fokus.

Att ha en strategi för matproduktionen är viktigt och är och var starkt efterfrågad av de som ser vikten av att svensk livsmedelsproduktion ökar ur ett hållbarhets- och försörjningsperspektiv. Den nationella livsmedelsstrategin är nedbruten i regionala strategier som ska vara till hjälp för kommuner och regioner i deras arbete med mera svenskt i de offentliga köken.

Om vi ska öka livsmedelsproduktionen måste alla ha denna strategi för ögonen. Lika viktigt är det att statens myndigheter hela tiden har med sig livsmedelsstrategin i sina arbeten. Exempel på det kan vara Svenska kraftnät eller Trafikverket som när man ska bygga ny infrastruktur eller nya elledningar hela tiden har med sig livsmedelsstrategin och lantbruket i sitt arbete och hela tiden väger av så att exempelvis så lite jordbruksmark som möjligt tas i anspråk så att produktionen kan öka och stärkas. Så är ofta inte fallet; flera myndigheter jobbar inte aktivt med denna fråga.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson: 

 

Anser statsrådet att uppdraget till myndigheterna är tydligt när det gäller hur man ska jobba med livsmedelsstretagin inom respektive myndighet och statligt verk?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-21 Överlämnad: 2021-04-22 Anmäld: 2021-04-23 Svarsdatum: 2021-04-28 Sista svarsdatum: 2021-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga