livvaktsskyddet

Skriftlig fråga 2000/01:1664 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 6 september

Fråga 2000/01:1664

av Sten Tolgfors (m) till justitieminister Thomas Bodström om livvaktsskyddet

Resultatet av de attacker på statschefens och statsråds integritet och person som ägt rum den senaste tiden kan bli att ledande befattningshavare fjärmas från folket. Ansvaret för detta bär de som utför attackerna. Det är omöjligt att avfärda attackerna som pojkstreck, eftersom det i ögonblicket inte går att bedöma allvaret i situationen.

En fråga som attackerna ställer är hur väl livvaktsskyddet av landets statschef och regering egentligen fungerar. Det är oacceptabelt att skyddet är så lättpenetrerat att attackerna kan genomföras. Som det nu varit har attackerna utförts med tårtor, men svagheterna i skyddet skulle funnits där även om anfallen varit av mer allvarlig karaktär. Attackerna kan knappast komma som en överraskning, eftersom flera personer utsatts den senaste tiden.

Livvaktsskyddet måste utformas i en avvägning mellan berörda personers rörelsefrihet, samhällets vilja till öppenhet och kravet på skydd av personer i ledande ställning.

Vad avser justitieministern göra för att förbättra livvaktsskyddet av statschef och regering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarad: 2001-09-17 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-17)