Loftgångar och balkonger

Skriftlig fråga 2017/18:1439 av Nooshi Dadgostar (V)

Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

I slutet av maj rasade en loftgång i ett studentboende i Karlstad. Flera personer skadades och fick föras till sjukhus. Det pågår nu en förundersökning i syfte att fastställa vad olyckan berodde på och vem som bär ansvaret. Loftgångsolyckan i Karlstad är en av flera olyckor de senaste åren där balkonger och loftgångar gett vika med personskador som följd.

Boende i den aktuella byggnaden i Karlstad har tidigare uppgett att bostäderna har brister vad gäller både byggnation och underhåll, bland annat vad gäller loftgångarna. Om såväl byggnation som underhåll utförts på ett korrekt sätt hade olyckan sannolikt inte inträffat.

Under mandatperioden har regeringen försämrat kontrollen av byggnader enligt plan- och bygglagen. Bland annat har kravet på bygglov för balkong på en- och tvåbostadshus avskaffats (proposition 2016/17:151). Boverket ville gå längre och föreslog att balkonger skulle undantas på samtliga typer av byggnader (Rapport 2015:28). Vänsterpartiet avslog regeringens förslag bland annat med hänvisning till att undantaget skulle leda till sämre kontroll vad gäller säkerhet, vilket skulle kunna medföra fara för såväl boende som individer i närmiljön.

Olyckan i Karlstad visar på behovet av höga krav och skarpa regelverk för byggnation av balkonger och loftgångar. Människors liv och hälsa måste alltid gå före.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att skärpa regelverket kring byggnation av loftgångar och balkonger i syfte att förebygga olyckor liknande den som inträffade i Karlstad?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-07 Överlämnad: 2018-06-08 Anmäld: 2018-06-11 Sista svarsdatum: 2018-06-20 Svarsdatum: 2018-07-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga