Lokala poliser

Skriftlig fråga 2014/15:670 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det pågår en våldsvåg i Västsverige. Trippelmord i Uddevalla, två mord i Borås och skottlossningar i princip varje vecka i Göteborg. Flera personer har skjutits ihjäl i Göteborg under 2015. Många skjutningar har troligtvis koppling till narkotikahandel.

De gängrelaterade skjutningarna har blivit mer eller mindre vardag i Göteborg. De har också blivit kallblodigare, inte minst med tanke på skjutningarna på en restaurang på Vårväderstorget där mördare mejade ner människor på restaurangen. Det ledde till två döda och många skadade. Detta måste stoppas!

Erik Nord, chef för polisen i Storgöteborg, uppger i en intervju i Göteborgs-Posten att polisens resurser inte räcker till för att stoppa dessa skjutningar. ”Våra resurser är en flaskhals, det är inget att sticka under stol med. Vi har nästan aldrig de resurser som vi anser att vi behöver. Samtidigt drabbar insatsen mot de kriminella gängen annan polisverksamhet”, säger Nord.

Enligt Nord behöver de ytterligare 100 nya områdespoliser för att få en långsiktighet i arbetet. Detta skulle innebära en permanent närvaro i förorterna, inte som det är i dagsläget att man behöver låna in poliser vid olika händelser.

Även hos polisfacket är man orolig för våldsvågen i Göteborg. Dessa skjutningar innebär en mental anspänning för poliserna, som riskerar sin hälsa på grund av de svåra och farliga upplevelserna. Skjutningarna på Vårväderstorget har beskrivits som en krigsscen, med två mördade människor och många andra skottskadade som låg blodiga på golvet och skrek i panik på hjälp.

Det behövs fler lokala poliser, både för att öka brottsbekämpningen och för att förbättra arbetssituationen för poliserna. I januari 2015 slogs polisens 21 myndigheter samman till en myndighet. Ett av huvudsyftena med sammanslagningen var att öka antalet lokala poliser.

I december 2014 lämnade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet lokala poliser. Regeringen har inte återkommit ännu.

Min fråga till statsrådet är:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder, och i så fall vilka, för att polisen ska få de personalresurser som de behöver för att stoppa våldsvågen i Västsverige, och när kommer detta att ske?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-06-16 Överlämnad: 2015-06-17 Anmäld: 2015-06-22 Svarsdatum: 2015-06-24 Sista svarsdatum: 2015-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga