Lokaler för civilsamhället

Skriftlig fråga 2017/18:1553 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I Eksjö finns en lokal med scen som ägs av regementet, Göta Ingenjörsregemente Ing 2. I över 25 år har denna scen använts av både militären och civilsamhället utan att det uppstått problem eller konflikter. Samarbetet har varit gott och till nytta för båda parter.

Efter beslut av Fortifikationsverket ska civilsamhället inte längre få utnyttja denna lokal och det med omedelbar verkan. Beslutet ska ha fattats i samverkan med Försvarsmakten eftersom den behöver lokalerna i samband med att fler värnpliktiga ska rekryteras. Lokalerna har tidigare nyttjats av två regementen, och då räckte de till både dessa och civilsamhället. Att behoven ökat så enormt kan alltså helt enkelt inte stämma.

I och med detta försvinner Eksjös enda lokal för scenkonst. Detta drabbar kulturen i Eksjö hårt. Exempelvis kan kommunen inte längre få ta del av Riksteaterns utbud, och teaterföreningen Teatertolvan kan inte fortsätta sina repetitioner inför en planerad föreställning i höst. Den uppskattade revyn måste ställas in och så vidare. Vad Försvarsmakten och Fortifikationsverket ska använda lokalen till under kvällar och helger framgår inte, inte heller på vilket sätt behoven har förändrats jämfört med tidigare decennier av samexistens.

Centerpartiet står upp för att hela Sverige ska leva och att tillgång till kultur ska finnas i hela landet. De lokaler som finns ska självklart kunna användas av civilsamhället på sjysta villkor, precis såsom skett under lång tid i Eksjö. Försvarsmakten borde veta att ett starkt civilsamhälle är en av grundbultarna i ett starkt totalförsvar.

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist är därför:

 

Vilka generella åtgärder är ministern beredd att vidta för att civilsamhället fortsatt ska få tillgång till lokaler som dessa? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-21 Överlämnad: 2018-06-25 Anmäld: 2018-06-26 Sista svarsdatum: 2018-07-09 Svarsdatum: 2018-07-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga