Lokalisering av EU:s trafiksäkerhetsmyndighet till Göteborgsregionen

Skriftlig fråga 2006/07:823 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 8 mars

Fråga

2006/07:823 Lokalisering av EU:s trafiksäkerhetsmyndighet till Göteborgsregionen

av Annelie Enochson (kd)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Inom EU:s institutioner pågår för närvarande förberedelser för inrättandet av en europeisk myndighet för trafiksäkerhet. Var denna myndighet ska ligga är ännu inte bestämt. Mycket talar dock för att denna myndighet bör förläggas till Göteborgsregionen i det svenska fordonsklustret.

I dag är omkring 1 000 personer sysselsatta med trafiksäkerhetsarbetet i Västsverige. Regionen är världsledande inom trafiksäkerhetsforskningen. Här skapas nya gränsöverskridande nätverk, nya mötesplatser, arenor för idéutveckling och olika testmiljöer, allt med anknytning till produktionen av säkra fordon. Samarbetet med Chalmers tekniska högskola – en av världens främsta tekniska högskolor – är en stor tillgång för fordonsindustrin. Denna starka forskningsmiljö kring trafiksäkerhetsfrågor utgör en ypperlig omgivning för den europeiska trafiksäkerhetsmyndigheten. Nämnas kan att Ford har beslutat att lägga hela koncernens trafiksäkerhetsforskning till Göteborg.

Etableringen av EU:s trafiksäkerhetsmyndighet i Göteborg skulle ytterligare stärka möjligheten att attrahera fler framstående trafikforskare till Göteborgsregionen. Detta skulle i sin tur medföra fler avknoppade företag och fler arbetstillfällen inom den västsvenska fordonsindustrin. Att den nya trafiksäkerhetsmyndigheten förläggs till Sverige är ett övergripande nationellt intresse som kan få stor betydelse för den svenska bilindustrin.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att EU:s trafiksäkerhetsmyndighet ska förläggas till Göteborgsregionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-08 Anmäld: 2007-03-12 Besvarad: 2007-03-14 Svar anmält: 2007-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-14)