Lönekartläggning

Skriftlig fråga 2019/20:2129 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Regeringen har flera gånger framhållit lönekartläggningar som ett viktigt verktyg för att upptäcka och bekämpa osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Ändå är det åtskilliga stora statliga myndigheter som inte har levt upp till lagens krav, visar tidningen Publikts granskning. 5 av landets 30 största statliga myndigheter har över huvud taget inte gjort någon lönekartläggning för 2019. Bara 14 av de 30 myndigheterna blev klara i tid – det vill säga innan 2019 var slut. 9 har blivit klara efter årsskiftet – Uppsala universitet och Polismyndigheten några veckor in på det nya året, andra myndigheter först i augusti. En myndighet svarar att en lönekartläggning är på gång men ännu inte är färdig. Ytterligare en myndighet – Linnéuniversitetet – har ännu inte påbörjat sin kartläggning för 2019.

Diskrimineringslagen medger inte några undantag. Alla arbetsgivare med tio eller fler anställda, såväl offentliga som privata, måste varje år – innan årets slut – genomföra och dokumentera en lönekartläggning för att ta reda på om det finns löneskillnader som har samband med kön.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att säkerställa att även statliga myndigheter följer gällande lagstiftning?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-09-04 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga