Lootlådor

Skriftlig fråga 2018/19:931 av Fredrik Lindahl (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Lootlådor blir allt vanligare i tv- och datorspel. Lootlådor är olika former av paket som man kan köpa för riktiga pengar där det sedan sker ett lotteriliknande moment och man har chans att vinna olika typer av innehåll till spelet. Då många barn och ungdomar spelar dataspel blir de tidigt introducerade till spel och lotteri, och det finns flera fall där minderåriga har fastnat i vad man kan klassificera som ett spelberoende.

Spelinspektionen konstaterar redan i dag att dataspel som har lotterimoment för riktiga pengar och där vinstens innehåll sedan kan säljas eller köpas för pengar kan klassificeras som spelverksamhet. Tillståndspliktigt lotteri för med sig flera lagstiftade åtaganden för utföraren, men också att det finns en åldersgräns på 18 år för att kunna deltaga.

Det är välkommet att det just nu sker en utredning på området för att ytterligare få klarhet i hur man ska bemöta det växande fenomenet, speciellt då flera spel riktar in sig på barn och unga. Men om det redan i dag finns möjligheter för Spelinspektionen att göra tillsyn av moment som kan klassas som spel om pengar borde det även finnas möjlighet att nyttja den befintliga lagen i större utsträckning.

Jag vill därför fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta några andra åtgärder för att skydda minderåriga från missbruk med lootlådor innan en ny lagstiftning kan vara på plats?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2019-08-28 Överlämnad: 2019-08-29 Anmäld: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-12 Sista svarsdatum: 2019-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga