Ludvikamomsen

Skriftlig fråga 2019/20:817 av Tony Haddou (V)

Tony Haddou (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Systemet med Ludvikamoms har funnits sedan 90-talet. I dag är det en överkompensation som gör att kommuner och regioner väljer att upphandla. Det är en orättvisa gentemot de ofta mindre kommuner som inte kan upphandla på samma sätt. Det gynnar storstadskommuner framför mindre kommuner. Det är också orättvist gentemot kommunala och regionala verksamheter som arbetar hårt för att ge kvalitativt god verksamhet och hårt mot brukare som tvingas byta utförare med några års mellanrum.

För kommunala nämnder är det av ekonomiska skäl ofta bättre att konkurrensutsätta verksamhet, inte på grund av att den privat drivna verksamheten är billigare eller effektivare utan på grund av Ludvikamomsen. I dag är det så inom sjukvård, tandvård, äldreomsorg och funktionshindersomsorg att om kostnaderna för den upphandlade verksamheten är lika stora som kostnaderna för den offentligt drivna verksamheten så är det ekonomiskt gynnsamt för regioner och kommuner att verksamheten drivs i privat regi på grund av statsbidrag på 6 procent i momskompensation.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att anpassa Ludvikamomsen till det verkliga kostnadsläget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-27 Överlämnad: 2020-01-28 Anmäld: 2020-01-29 Svarsdatum: 2020-02-05 Sista svarsdatum: 2020-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga