Magnettåg som alternativ till höghastighetståg

Skriftlig fråga 2016/17:1821 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen har aviserat fortsatt satsning på höghastighetståg trots den dyra prislappen på minst 230 miljarder kronor. Projektet saknar realistisk finansiering och är dessutom en satsning i gårdagens teknik. Regeringens höghastighetståg skapar stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid byggandet, och andra viktiga satsningar kommer att läggas på is. Alternativ som exempelvis magnettåg har inte utretts tillräckligt enligt min mening.

Innan bygget av höghastighetståg påbörjas bör det göras en förutsättningslös översyn av de olika tekniska alternativ som finns att tillgå. Analysen bör beakta både investerings- och driftskostnad över tid. Magnettågets potential är inte tillräckligt utredd, och det bör finnas mer omfattande underlag när långsiktiga investeringar ska genomföras. Mycket tyder på att magnettågen exempelvis har lägre drifts- och underhållskostnad, vilket ger möjlighet att bygga ut systemet till fler regioner i Sverige. Den negativa miljöpåverkan blir sannolikt mindre genom friktionsfria banor med minimala utsläpp. Att samma tåg klarar av regional- och långdistansresor innebär en flexibilitet i systemet där utbudet kan utformas utifrån efterfrågan, även i framtiden. Krav på svängradie med mera är mer fördelaktigt, vilket påverkar investeringskostnaden positivt. Mycket tyder även på att magnettåg kan bära sina egna kostnader och ge en återbetalning på relativt kort sikt.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att magnettågen ska utredas i syfte att öka kunskapsunderlaget gällande möjliga tekniska alternativ för kommande satsningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-17 Överlämnad: 2017-08-18 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-01 Sista svarsdatum: 2017-09-01
Svar på skriftlig fråga