Målet om sjukpenningtal

Skriftlig fråga 2018/19:155 av Nooshi Dadgostar (V)

Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

Sjukförsäkringen är ett gemensamt finansierat skydd mot inkomstbortfall när personer drabbas av sjukdom och får nedsatt arbetsförmåga. Det är en del av den svenska modellen och ett viktigt fundament i en välfärdsstat.

Regeringen satte 2016 ett kvantitativt siffermål gällande sjukpenningtalen, och det reglerades till nio sjukdagar per år. Detta har påverkat handläggningen av sjukpenningen mycket negativt. Det kvantitativa målet har inte lett till att fler har blivit friska utan att fler sjuka personer har blivit av med sin ersättning.

Inspektionen för socialförsäkringen har visat att förutsägbarheten i försäkringen har minskat och att målet riskerar både rättssäkerheten och tilltron till socialförsäkringen och förtroendet för Försäkringskassan. Av den anledningen har Vänsterpartiet varit kritiskt till det kvantitativa målet. I stället för att investera i hälsofrämjande insatser, rehabilitering och ökad bemanning i välfärden har fokus legat på att försämra den allmänna sjukförsäkringen med fler avslag – vilket gör människor ännu sjukare.

För att kunna skapa möjligheter till en långsiktig och stabil sjukförsäkring behöver styrningen förändras. I det senaste regleringsbrevet till Försäkringskassan har det kvantitativa siffermålet tagits bort, vilket Vänsterpartiet anser vara ett steg i rätt riktning.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Ämnar statsrådet verka för att de kvantitativa målen gällande sjukpenningtalen inte återinförs i kommande regleringsbrev?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-02-06 Överlämnad: 2019-02-07 Anmäld: 2019-02-08 Sista svarsdatum: 2019-02-13 Svarsdatum: 2019-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga