Malmö högskola

Skriftlig fråga 2016/17:401 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

I regeringens proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft har regeringen föreskrivit att Malmö högskola (MAH) ska bli universitet. I en tidigare fråga om vilka kriterier som regeringen har för lärosäten som ska uppgraderas till universitet (2015/16:1382) svarar statsrådet: Avgörande för om nya universitet ska bildas är att både de långsiktiga statsfinansiella förutsättningarna medger detta och att regeringen bedömer att det föreligger utbildnings- och forskningspolitiska skäl.
Av ovannämnda proposition framgår att uppgraderingen innebär att MAH från och med 2018 ska tilldelas ytterligare 90 miljoner kronor årligen i basanslag. Det är mycket nya pengar som därmed öronmärks till lärosätet i hård konkurrens med andra viktiga strategiska satsningar som nämns i regeringens proposition.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Vilka statsfinansiella överväganden har regeringen gjort då regeringen utser MAH till universitet? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-29 Överlämnad: 2016-11-30 Anmäld: 2016-12-01 Svarsdatum: 2016-12-07 Sista svarsdatum: 2016-12-07
Svar på skriftlig fråga