Målsättning för det civila försvaret

Skriftlig fråga 2021/22:1456 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

På ett väldigt övergripande plan finns det mål för Sveriges civila försvar som bland annat innefattar att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig försörjning med mera. Dessa målsättningar är i sig bra, men de räcker inte för att styra samhället inklusive de statliga myndigheterna. Det är i dag oklart vilken förmåga, under vilka förhållanden och under vilken tid de olika samhällsfunktionerna ska klara dessa övergripande mål. Dessa oklarheter har påtalats från flera myndigheter långt innan kriget i Ukraina bröt ut, och med det försämrade säkerhetsläget är det hög tid att fastställa funktionsmål för vårt civila försvar.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

När planerar ministern att regeringen ska kunna fatta beslut gällande det civila försvaret om med vilka förmågor, under vilka förhållanden och inte minst hur länge de olika funktionerna i samhället ska fungera?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-11 Överlämnad: 2022-04-12 Anmäld: 2022-04-13 Svarsdatum: 2022-04-20 Sista svarsdatum: 2022-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga