Mammografi efter 74 års ålder

Skriftlig fråga 2021/22:827 av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Vi lever allt längre i dag och är mycket mer aktiva längre upp i åren; de flesta är friska. Bröstcancer är dock en vanlig sjukdom hos äldre kvinnor, och var femte kvinna som får bröstcancer är äldre än 74 år. Trots det upphör rätten till mammografiscreening vid just 74 år, då Socialstyrelsen menar att forskningen inte visat att sådan screening är meningsfull. Det innebär att cancern riskerar att inte upptäckas i tid, vilket påverkar utvecklingen negativt och minskar chanserna till en lyckosam behandling. Ändå är syftet med avgiftsfri mammografi för yngre kvinnor just att öka deltagandet i screeningen.

I dag måste kvinnor äldre än 74 år i de flesta regioner gå till en vårdcentral för att få en remiss och sedan får man själv betala även undersökningen. Detta är en onödig kostnad och byråkrati för såväl patienten som vården, om man inte har upptäckt några problem, utan bara vill ha en kontroll. Vilket förmodligen gör att några drar sig för att göra kontrollen.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Kan ministern tänka sig att göra en översyn av systemet så att de kvinnor som är 74 år och äldre som vill fortsätta sina kontroller kan gå direkt till mammografin och få undersökning inom de stipulerade tidsintervallerna och att staten står för kostnaden? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-19 Överlämnad: 2022-01-19 Anmäld: 2022-01-20 Svarsdatum: 2022-01-26 Sista svarsdatum: 2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga