Mandéernas situation i Irak

Skriftlig fråga 2005/06:2130 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 13 september

Fråga 2005/06:2130 av Birgitta Ohlsson (fp) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Mandéernas situation i Irak

Efter Irakkonfliktens utbrott har många minoritetsgrupper i landet känt oro för våld och förföljelse från olika muslimska grupper. Detta har bland annat drabbat en etnisk och religiös grupp kallad mandéerna. De är en folkgrupp med rötterna främst i södra Iran och Irak. Det lever ungefär 15 000 mandéer i Irak i dag. Mandéerna tillhör mandeismen, en religion som har sina rötter i kristendomen.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till utrikesministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta, exempelvis inom ramen för EU och FN, för att säkerheten ska kunna tryggas för etniska och religiösa minoriteter i Irak, till exempel mandéerna?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-13 Förfallen: 2006-09-19 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.