Mängdrabatt vid flerfaldiga brott

Skriftlig fråga 2017/18:1348 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I dag erhåller den person som döms för flera brott i en och samma rättegång en generös mängdrabatt. Mängdrabatten innebär att endast det grövsta brottet tillräknas hela straffvärdet vid domstolens straffmätning. Därefter adderas hälften av straffvärdet för det näst grövsta brottet, en tredjedel av straffvärdet för det tredje grövsta brottet och så vidare.

Det finns dock en stor skillnad mellan att begå något enstaka brott och att begå upprepad brottslighet. Att gärningspersonen begått flera brott är en omständighet som snarare ökar gärningspersonens personliga ansvar.

Mot bakgrund av dagens generösa reglering finns det ett tydligt behov av att markera mot upprepad brottslighet. Därför föreslår Moderaterna att dagens form av mängdrabatt tas bort och ersätts med en ny formel.

Vårt förslag innebär att de tre grövsta brotten tillmäts hela straffvärdet vid domstolens straffmätning och att avtrappningen börjar på det fjärde grövsta brottet. En sådan förändring är nödvändig för att straffet för den som döms för flera brott i samma rättegång ska skärpas väsentligt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att ta bort eller reformera dagens form av mängdrabatt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-23 Överlämnad: 2018-05-24 Anmäld: 2018-05-25 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga